პროდუქცია

საკანცელარიო ნივთები


ფაილი A-4

ფაილი A-4, 100ცალი,  30 მიკრონიიანი

ფაილი A-4

ფაილი A-4, 100ცალი,  35 მიკრონიანი

საოფისე ქაღალდი A-4 პერფორაციით

A-4 ფორმატის საოფისე ქაღალდი პერფორაციით,500ფურც. 210mmX297mm

 ქაღალდი არის პერფორაციით, მიაქციეთ ყურადღება სურათს.

© 2010 შპს ჯორჯიან გრუპ ყველა უფლება დაცულია